Què fem

La nostra gran experiència juntament al millor equip de professionals ens permet personalitzar cada projecte, aconseguint la màxima satisfacció del client, garantint els terminis de lliurament ajustats a les necessitats del client.

Realitzem tot el necessari per a construir un projecte immobiliari, és a dir, l’estudi solar, el disseny del projecte i la posterior personalització de l’habitatge amb el client final, passant per les gestions oportunes amb els ajuntaments per a l’adquisició de la llicència d’obres.

Realitzem les vendes de les promocions amb un equip comercial propi i a vegades amb agents immobiliaris locals i la construcció de l’edifici amb la constructora del grup Som-hi.

Disposem d’un showroom al carrer Vergós nº 20 de Barcelona, amb dos habitatges de mostra per tal que el client final pugui escollir les seves qualitats i el disseny del seu futur habitatge.


Construcció d’habitatge plurifamiliar

Realització d’habitatges per a inversió a totes les fases d’execució.

Construcció unifamiliar / xalet

Comptem amb tècnics amb molts anys d’experiència en l’execució d’habitatges familiars, xalets d’alt standing, etc.